Ordförande

Jan Rönngren, Strömsunds kommun

jan.ronngren@stromsund.se

070-344 08 03

Vice ordförande
Rodney Engström

rodney.engstrom@sundsvall.se

070-1904067

Kassör
Björn Hellquist

bjorn.hellquist49@gmail.com

Sekreterare
Ingrid Flodin, Härnösands kommun

ingrid.flodin@harnosand.se

070-3282337

Ledamöter

Henry Johansson, Härjedalens kommun
perhenry.hj@gmail.com

070-6173347

Lars Sahlen Sollefteå kommun

lars.sahlen@sollefteå.se

Viveca Asprot Region Jämtland Härjedalen

Britt Carlsson

britt.carlsson@krokom.se

Valberedning

Bertil Böhlin

bertil.bohlin@gmail.com

Susanne Nordgren

susanne.nordgren@sollefteå.se

Thomas Jäärf

tt.jaarf@gmail.com

Revisorer

Lena Brunzell och Göte Stenlund, Sundsvall