Nästa möte var planerat  som föreningens årsmöte med konferens och 20 års jubileum i Sollefteå 12-13 maj 2020.

Detta möte är inställt på grund av rådande Corona risker.

Ny tid är beslutad till 6-7 oktober 2020 på samma plats Hallstaberget i Sollefteå och med så långt möjligt samma programinnehåll.

Ny inbjudan kommer att finnas på denna sida samt kommer att sändas till revisionsordföranden med mail under sensommaren.

Väl mött i höst!

Bertil Falkerby