INBJUDAN
Härmed inbjuds förtroendevalda revisorer i kommun- och regionfullmäktigeförsamlingar i Västernorrlands och Jämtlands län till FFR:s utbildningsdag den 10 oktober 2019. KF- och regionpresidier är även inbjudna.


Platsen är Älggårdsberget konferensanläggning i Bispgården.
Kaffe serveras från kl 09.15. Programmet börjar klockan 10.00. Lunch
serveras kl 12.00 och utbildningsdagen beräknas sluta ca 15.30.


Programpunkter:
 Lekmannarevision i bolag och stiftelser.
Richard Norberg revisionsdirektör region Västerbotten.


 Korruption, otillbörligt gynnande. Risker och möjlig upptäckt.
Olle Lundin professor i kommunal rätt, Uppsala universitet.


Anmälan om deltagande lämnas senast 30 september till Bertil Falkerby.
Ange namn på deltagare samt vilken kommun/region som avses.
Kostnad: 600 kr/deltagare.
Om mera information önskas så är ni välkommen att mejla ordf. Jan rönngren
jan.ronngren@stromsund.se eller adjungerade styrelseledamoten Bertil Falkerby
bertil.falkerby@gmail.com
Välkommen till en intressant dag med FFR i Ragunda kommun!