Nästa möte blir föreningens årsmöte med konferens och 20 års jubileum i Sollefteå 13-14 maj 2020.