Föreningen
Förtroendevalda
Revisorer i Mellannorrland

Inbjudan till utbildning och erfarenhetsutbyte, måndag den 30 oktober 2023 på Älggårdsberget, Bispgården

Förtroendevalda revisorer och presidierna i kommun- och regionfullmäktigeförsamlingarna i Västernorrlands, Jämtland Härjedalens län, Nordanstigs kommun och Riksteatern hälsas

Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen regionen deltar tillsammans!

Lotta Ricklander och Anna Eklöv från SKR kommer att leda oss igenom dagen med följande kärnfrågor

  • Hur använder fullmäktige sin revision – hur blir revisionens granskning till bästa nytta?
  • Kan fullmäktige och revisorerna utveckla samspel och dialog tillsammans?
  • Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

09.00 – 10.00           Ankomst, välkomstkaffe

10.00 – 10.15            Välkommen, upprop

10.15 – 11.00           Den gemensamma referensramen – ansvarssystemet, revisionen och

                                   ansvarsprövningen

11.00 – 11.15            Bensträckare och reflektioner.

11.15 – 12.00            Samtal.
                                   Hur fungerar det hos oss?
                                   Oberoendet i revisionen

12.00 – 13.00            Lunch

13.00 – 13.30            Mer om samband och samspel, förutsättningar, arbetssätt och olika exempel

13.30 – 14.00            Samtal i kommunvisa grupper, olika exempel, restfrågor och avslut

14.00 – 15.30            Kommunrunda avslutas med att Melker K läser kultiverade texter

15.30                          Avslutningskaffe och hemresa

Kostnad för konferensen 600 kr/person som debiteras i efterhand från föreningen.

Samlad anmälan från respektive revisionsgrupp till  ingrid.flodin@centerpartiet.se senast 20 oktober.  OBS! anmälan är bindande.

OBS! att det bara är ordföranden i revisionsgruppen som får inbjudan och förväntas informera vidare i sin grupp samt fullmäktigepresidiet  

För mer information hänvisas till ordförande Jan Rönngren jan.ronngren@stromsund.se

Välkommen till en intressant dag med revisionskollegor. 

Styrelsen