Arbetsplan för verksamhetsåret 2019-2020

Styrelsesammanträden och årsmöte

Styrelsen sammanträder minst 4 ggr/år. Sammanträden genomförs även som telefonsammanträden.

Föreningens årsmöte genomförs i Sollefteå i samband med utbildningskonferens och 20-årsjubileum.

Målsättning

Styrelsen skall under verksamhetsåret ha följande målsättning:

–   En utbildningskonferens genomförs hösten 2019.

–   En tvådagars utbildningskonferens genomförs i samband med årsmötet 2020.

–   Omvärldsbevakning inom revisionsområdet.

–   Regelbunden information till medlemmarna via nyhetsbrev och information som läggs ut på hemsidan.

–   Alla revisorer i länets sexton kommuner (inklusive Nordanstig) och de två regionerna är medlemmar i FFR =   116 medlemmar.

–   Styrelsen skall fortlöpande följa upp genomförda aktiviteter och vara lyhörd för de önskemål som medlemmarna har.

–   Via hemsidan kan alla nå de sexton kommunernas, regionernas och SKL:s hemsidor via de länkar som finns inlagda.

–   Verka för samordning och eventuella gemensamma granskningar mellan kommuner och kommuner/landsting.

–   Delta i de nätverksträffar som SKL inbjuder till.

Medlemmarna ska alltid hållas informerade om styrelsens mailadresser/telefonnummer som finns att hämta på FFR:s hemsida, www.ffr.nu